Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej

zamowienia

zbn

energy

LOGOpodlasie 24

Gsk1 GSK2020

 

  WFOŚiGW w Warszawie

w11

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

Inwestycje ze wsparcia

Rządu RP

TABLICA INFORMACYJNA Gmina Zbuczyn 1 Copy

 

 

suszalogoW związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w 2018 roku, Wójt Gminy Zbuczyn wystąpił do
Wojewody Mazowieckiego
, z wnioskiem o powołanie komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód, powstałych w gospodarstwach rolnych, na terenie Gminy Zbuczyn.

Szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych przebiegać będzie w oparciu o „Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę” z dnia 29 maja 2018 r.

Aktualizacja z dnia 25.06.2018 r. - Zgodnie z prowadzonym monitoringiem suszy przez IUNG Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, na terenie Gminy Zbuczyn szacowaniu podlegać mogą uprawy zbóż ozimych, zbóż jarych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, rzepaku i rzepiku, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, drzew owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych.

Na podstawie otrzymanych wniosków, komisja do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach, w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód.

Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Zbuczyn, pok. nr 13, w terminie do  06.07.2018 r.

 

Informacja o pomocy – susza 2018

Wzór wniosku – susza 2018 - AKTUALIZACJA

 

Do wniosku należy załączyć:

1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.

2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada / paszporty.

                                                                                   

 

Na skróty

Tyt2

stan gmina Copy

RODO