Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90
skrzynka epuap:
URZĄD GMINY ZBUCZYN
8f965xkdqd

Dowiedz się więcej

bip2

zamowienia

 sesja rady na zywo

harmonogram odbioru odpadow m

 

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

 

 

 

INFORMACJA
/na podst. art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach/

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY ZBUCZYN:

 

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o.
z siedzibą w Zbuczynie
ul. Starowiejska 104
08-106 Zbuczyn

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY ZBUCZYN
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1. Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o . o.
Wola Suchożebrska ul Sokołowska 2
08-125 Suchożebry

OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ ZBUCZYN ORAZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE W 2019 ROKU WYMAGANE POZIOMY:
- recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła) – 31,03 %
- ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 22,07 %

FIRMA ZBIERAJĄCA ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH
o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 ze zm.)

1. ECO HARPOON-RECYCLING Sp. z o. o.
Cząstków Mazowiecki 128
05-152 Czosnów
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest zbierany okresowo na terenie Gminy Zbuczyn, wg harmonogramu udostępnionego każdorazowo na stronie internetowej Gminy, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

 

ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON,

powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne:
- w przygotowaniu

Na skróty

nowy nr tel

baner na stron urzdu gminy 150x150