Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90
skrzynka epuap:
URZĄD GMINY ZBUCZYN
8f965xkdqd

 

Dowiedz się więcej

zamowienia

 live streaming

Gsk1 GSK2020

 

  WFOŚiGW w Warszawie

w11

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

Inwestycje ze wsparcia

Rządu RP

TABLICA INFORMACYJNA Gmina Zbuczyn 1 Copy

 

 

Gmina Zbuczyn jest obszarem o charakterze typowo rolniczym. Większość ludności czynnej zawodowo utrzymuje się z rolnictwa (52%). W Gminie przeważają gleby klasy IV. Wśród upraw najczęstsze to: żyto, pszenżyto, owies, ziemniaki i warzywa. Ze względu na brak bazy przetwórczej, rolnictwo posiada niewyko-rzystane moce produkcyjne, zarówno w uprawie, jak i w hodowli.

Tereny Gminy to w znacznej części obszary czyste ekologicznie i posiadające korzystne warunki do uprawy zdrowej żywności. Większość użytków rolnych stanowi własność prywatną. Na obszarze Gminy istnieją korzystne warunki do zwiększenia areału uprawy warzyw i rozwinięcia hodowli bydła mlecznego i opasowego (zwłaszcza w północnej części Gminy).

Największa liczba prowadzących gospodarstwa rolne określa swój podstawowy profil produkcji jako produkcja zwierzęca (47%), produkcja mieszana prowadzona jest w 24% gospodarstw, pozostałe 29% gospodarstw zajmuje się produkcją roślinną. Z uwagi na niski wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (64,3), cały teren Gminy Zbuczyn został zaliczony do obszaru o niekorzystnych warunkach prowadzenia działalności rolniczej, sklasyfikowany w I strefie nizinnej ONW.
Według danych Urzędu Statystycznego w Warszawie z 2003 r., na terenie Gminy funkcjonują 2152 gospodarstwa rolne. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 8,1 ha i jest nieco wyższa od średniej w województwie mazowieckim (7,01 ha). Jak wynika z zamieszczonej poniżej tabeli, największa liczba gospodarstw występuje w przedziale 5-10 ha. Jednakże na uwagę zasługuje stosunkowo duża liczba gospodarstw o powierzchni powyżej 10 ha (541).

Rolniczy charakter Gminy wyznacza najważniejsze kierunki działalności pozarolniczych. Głównym źródłem zatrudnienia w sektorze pozarolniczym są usługi (57 %) i handel (41 %). Znikomy udział produkcji (2 %). Działalność pozarolnicza rozwija sie przede wszystkim w obrębie największych miejscowości Gminy: Zbuczyn, Krzesk-Królowa Niwa, Dziewule.

Na skróty

nowy nr tel

wybory

Tyt2