Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej

zamowienia

zbn

energy

LOGOpodlasie 24

Gsk1 GSK2020

 

  WFOŚiGW w Warszawie

w11

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

Inwestycje ze wsparcia

Rządu RP

TABLICA INFORMACYJNA Gmina Zbuczyn 1 Copy

 

 

Obiekty zabytkowe na terenie Gminy reprezentowane są przez budownictwo sakralne, zespoły dworsko – parkowe oraz w największym stopniu przez wiejskie budownictwo drewniane, którego przykłady znajdują się w miejscowościach na terenie całej Gminy. Do najciekawszych obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy można zaliczyć:

- Krzesk Majątek – zespół dworsko – parkowy. Dwór murowany z I poł. XIX wieku, oficyna, stodoła, spichlerz z II poł. XIX wieku oraz park krajobrazowy,

- Krzesk Majątek – zespół sakralny parafii rzymsko – katolickiej p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. Kościół murowany wzniesiony w latach 1909 -1915, plebania murowana z lat 20 – tych XX wieku,

- Zbuczyn – zespół sakralny parafii rzymsko – katolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa. Kościół murowany wybudowany w latach 1880-1899 przez Karola Rabczyńskiego, dom parafialny, wikariat, dzwonnica, spichlerz,

Stanowiska archeologiczne:

- Grodzisk – znalezisko luźne – toporek kamienny czworościenny dł. 8 cm, z młodszej epoki kamiennej (neolit), grodzisko kultury nieokreślonej z okresu wczesnośredniowiecznego,

- Izdebki– Kosny – znalezisko – skarb (4 złote dukaty holenderskie) z XVIII wieku, okres nowożytny,

- Krzesk– Królowa Niwa – grodzisko pierścieniowate o podwójnej linii wałów, średnica zewnętrzna ok. 200 m, wał zewnętrzny o wysokości 1,5 m, wał wewnętrzny 2,5 m, kultura prapolska VII – VIII wiek, okres wczesnośrednio-wieczny.

Cmentarze:

- Krzesk Majątek –cmentarz parafialny rzymsko – katol. o powierzchni 2,0 ha, założony na początku XX wieku, najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1912 roku,

- Zbuczyn – cmentarz parafialny rzymsko – katol. o powierzchni 1,45 ha założony ok. 1800 roku, najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1832 roku.

Na terenie Gminy znajdują się także liczne zabytki architektury obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej: domy i zagrody drewniane, spichlerze, szkoły, karczmy, urzędy.

Na skróty

wybory

Tyt2

stan gmina Copy

RODO