Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90
skrzynka epuap:
URZĄD GMINY ZBUCZYN
8f965xkdqd

Dowiedz się więcej

bip2

zamowienia

 sesja rady na zywo

harmonogram odbioru odpadow m

 

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

 

 

 Dotychczasowe umowy na odbiór odpadów komunalnych, które macie Państwo zawarte z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Siedlcach muszą zostać rozwiązane najpóźniej do dnia 31 marca 2013 r.
Wypowiedzenia można złożyć w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Siedlcach, w Urzędzie Gminy Zbuczyn lub wysłać pocztą, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Siedlcach ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce. Wypowiedzenia składane za pośrednictwem Urzędu Gminy muszą wpłynąć do Urzędu najpóźniej do dnia 20 marca 2013 r.

Każdy właściciel nieruchomości w terminie do 28.02. 2013 r. będzie musiał złożyć w Urzędzie Gminy Zbuczyn deklarację stanowiącą podstawę do naliczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych  Opłata naliczana będzie według następujących zasad: 5 zł od osoby w przypadku zadeklarowanej segregacji odpadów lub 10 zł od osoby w przypadku odpadów niesegregowanych.

Szczegółowe zasady gromadzenia i segregowania odpadów określone zostały w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbuczyn stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/175/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2012 r.

Drodzy Państwo zdajemy sobie sprawę, że nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, szczególnie w początkowym etapie funkcjonowania, będzie dużym wyzwaniem i może rodzić wiele pytań. Dołożymy wszelkich starań, aby żadne z nich nie pozostało bez odpowiedzi. Zachęcamy do monitorowania naszej strony internetowej pod adresem www.zbuczyn.pl, na której sukcesywnie zamieszczane będą informacje dotyczące gospodarki odpadami. Wszelkie wątpliwości wyjaśnić można również w Wydziale Infrastruktury Urzędu Gminy Zbuczyn osobiście lub telefonicznie pod nr 25/641 63 90.

Na skróty

nowy nr tel

baner na stron urzdu gminy 150x150