Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90
skrzynka epuap:
URZĄD GMINY ZBUCZYN
8f965xkdqd

 

Dowiedz się więcej

zamowienia

 live streaming

Gsk1 GSK2020

 

  WFOŚiGW w Warszawie

w11

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

Inwestycje ze wsparcia

Rządu RP

TABLICA INFORMACYJNA Gmina Zbuczyn 1 Copy

 

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY ZBUCZYN z dnia 31 maja 2019 roku dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2023

Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych. Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach zwrócił się do Rady Gminy Zbuczyn o dokonanie naboru kandydatów na ławników do: Sądu Okręgowego w Siedlcach - 2 ławników, w tym 1 ławnika do orzekania w Wydziale Cywilnym i 1 ławnika do orzekania w Wydziale Karnym. Kandydatów na ławników, Radzie Gminy Zbuczyn mogą zgłaszać:

- prezesi właściwych sądów,

-stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

- co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Zbuczyn.

 

PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI WÓJTA GMINY ZBUCZYN z dnia 31 maja 2019 r.

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA
(dot. postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe)

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA
(władza rodzicielska)

LISTA POPARCIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA POPARCIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

Na skróty

nowy nr tel

wybory

Tyt2