Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90
skrzynka epuap:
URZĄD GMINY ZBUCZYN
8f965xkdqd

 

Dowiedz się więcej

zamowienia

 live streaming

Gsk1 GSK2020

 

  WFOŚiGW w Warszawie

w11

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

Inwestycje ze wsparcia

Rządu RP

TABLICA INFORMACYJNA Gmina Zbuczyn 1 Copy

 

 

W związku z ogłoszeniem konkursu na realizację w 2019 r. zadania publicznego Gminy Zbuczyn w zakresie: - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Wójt Gminy Zbuczyn zaprasza podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688), do zgłaszania swoich kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej przez Wójta Gminy do oceny zgłoszonych w konkursie ofert.

 

Termin składania zgłoszeń upływa 11 czerwca 2019 r.

Wzór formularza zgłoszeniowego znajduje się w załączniku do ogłoszenia.

 

/-/ Tomasz Hapunowicz

Wójt Gminy Zbuczyn

 Załącznik do ogłoszenia

Na skróty

nowy nr tel

wybory

Tyt2