Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90
skrzynka epuap:
URZĄD GMINY ZBUCZYN
8f965xkdqd

Dowiedz się więcej

bip2

zamowienia

 sesja rady na zywo

harmonogram odbioru odpadow m

 

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

 

 

 


W związku z przejęciem usług wodociągowych przez Urząd Gminy zachodzi potrzeba zmiany umowy na dostawę wody. Nie musicie Państwo wypowiadać dotychczasowych umów zawartych z Firmą „MEL-KAN”, gdyż w myśl zawartego w dniu 18 lutego 2013 r. przez Gminę Zbuczyn porozumienia zostają one samoczynnie rozwiązane z dniem przejmowania przez samorząd poszczególnych odcinków sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody. Pragniemy nadmienić, że warunki i cena dostaw wody pozostają na tym samym poziomie, a w dalszej perspektywie dążyć będziemy systematycznej poprawy jakości usług. Pragniemy poinformować, że w najbliższym czasie trafi do Państwa pracownik Urzędu Gminy Zbuczyn celem spisania stanu licznika wody oraz zawarcia umowy z Gminą Zbuczyn, której dwa egzemplarze dostarczy Państwu pracownik Urzędu. Jeden z podpisanych egzemplarzy umowy na dostawę wody pozostanie dla Państwa, drugi odbierze pracownik urzędu. Szanowni Państwo w przypadku wątpliwości i pytań w powyższej sprawie wyjaśnienia można uzyskać:
- osobiście w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy Zbuczyn,
- telefonicznie pod numerem ( 25 ) 641 63 90, wew 15

Szczegółowe zasady dostaw wody dla odbiorców indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych określone zostały w uchwale Rady Gminy Zbuczyn nr XXXV/235/05 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie gminy Zbuczyn oraz w uchwale Rady Gminy Zbuczyn nr XXIII/161/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Na skróty

nowy nr tel

baner na stron urzdu gminy 150x150